Curriculum Paul Rullmann

Paul Rullmann (1948) studeerde sociologie aan de Vrije Universiteit. Vervulde vanaf 1975 diverse functies in het HBO (als docent, beleidsadviseur, bestuurder). Werkte vanaf 1990 bij de HBO-raad en vanaf 1995 bij de Hogeschool Haarlem, vanaf 2000 als lid van het College van Bestuur. Hij was nauw betrokken bij de fusie van vier hogescholen tot de nieuwe Hogeschool Inholland. Paul Rullmann was van mei 2002 tot mei 2013 lid van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft, met als centrale portefeuilles Onderwijs en Beheerszaken. Hij vervult thans diverse bestuurlijke functies in het Hoger Onderwijs.

In de Registerautoriteit heeft hij zitting namens de 3TU, het samenwerkingsverband van de drie Technische Universiteiten.