Curriculum Frank van der Zwan

Frank van der Zwan (1974) studeerde Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft. Na zijn studie is hij gepromoveerd aan Cranfield University in het Verenigd Koninkrijk op het gebied van eco-efficiënte geïntegreerde oplossingen. Hierna heeft hij gewerkt als projectadviseur bij het toenmalige SenterNovem (het huidige RVO) in de uitvoering van milieu-innovatiesubsidies. Hierna heeft hij de overstap gemaakt naar het ministerie van Economische Zaken waar hij binnen de directie Innovatie zich bezig hield met intellectueel eigendomsbeleid en grensoverschrijdende innovatiesamenwerking met Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen. In 2008 is hij aan de slag gegaan als universitair docent bij de vakgroep Aerospace Management and Operations bij de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaartechniek aan de Technische Universiteit Delft. Daar ontwikkelde hij onderwijs en deed onderzoek op het gebied van ‘airline operations’. Na ook nog een jaar aan de slag te zijn geweest als zelfstandig begeleider en coach van studenten in hun afstudeerfase, is Frank in maart 2014 begonnen als beleidsadviseur bij de Vereniging Hogescholen, de belangen- en werkgeversvereniging van de door de overheid bekostigde Nederlandse hogescholen. Hierbij ontfermt hij zich in verenigingsverband over het hoger technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs. Daarnaast houdt hij zich bezig met profilering en zwaartepuntvorming van hogescholen middels de Centres of Expertise, de activiteiten van hogescholen op de topsectoren en valorisatie-activiteiten van hogescholen.

In de Registerautoriteit heeft hij zitting namens de Vereniging Hogescholen.