Oprichters

De Registerautoriteit Bètatechniek is een stichting die in 2012 is opgericht vanuit NEN, Bouwend Nederland, NLingenieurs, de Vereniging Hogescholen, de 3TU federatie en het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI). Het bestuur wordt gevormd  door vertegenwoordigers van de genoemde organisaties die op persoonlijke titel in het bestuur zitten. Het secretariaat van de stichting is bij NEN ondergebracht.